Tina 专访联合国世界人民委员主席Sherrill Kazan

 Sherrill Kazan 2022 BCTDC UN Summit updated

61213daeeb0bc366c4a6fb3d18f0299

188329282f179de2f01c379edcd3bb0

 Tiffany Chan 联合国2022区块链和数字货币高峰论坛updated

Chinese

English

Sherrill Kazan 2022 BCTDC UN Summit updated

Tiffany 2022 BCTDC UN Summit dated 10 20 2022

 

附华新社新闻报道:

公告: 支持联合国亚裔小姐选美大赛基金会,启用新的公章, 主办《2022支持联合国亚裔小姐选美大赛》

ae82d77877e2937703489701822711b